Hur skall vi klara framtidens omsorg?

Vi läser dagligen om bristen på läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och annan personal i vården. Detta blir ofta uppmärksammat i samband med sommarens semestrar som påverkar antalet vårdplatser, öppna vårdcentraler hårt belastade akutmottagningar mm
En situation som tycks bli svårare och allt mera akut för vart år som går. Om alla som idag är arbetslösa i vårt land vaknar imorgon och bestämmer sig för att börja utbilda sig för arbete inom vård och omsorg, med hårda scheman, utslitna kroppar, stressiga arbetsmiljöer och låga löner hade det löst framtidens situation? Nej enligt siffror på hur många som kommer gå i pension inom denna sektor de närmsta Tio åren kommer underskottet bli flera hundra tusen som arbetar inom välfärds sektorn! Detta även om alla arbetslösa alltså väljer detta arbete. Vi måste alla föra en saklig debatt om sjukvårdspersonalens arbetssituation, nyrekryteringar, utbildning, löner, så vi inte hamnar i somrarnas besvärliga situation året runt.

Anders Wallentheim
Regionpolitiker 

Sidan uppdaterades senast: 2015-06-17 18:35