Inget allaktivitetshus i Hästveda

2008-10-22 beslutar en enig Fritidsnämnd att en arbetsgrupp bildas med ideella föreningsrepresentanter i Hästveda samt att arbetsgruppen föreslås arbeta fram förslag till fritidsnämnden på hur allaktivitetshuset bäst utformas och placeras

Gruppens sammansättning är demokratiskt vald med ideella föreningsrepresentanter och har genomfört sitt arbete på ett demokratiskt sätt och har vänt på många stenar innan man kom fram till beslutet. Förslaget var bra underbyggt.

2009-11-18 behandlar Fritidsnämnden arbetsgruppens skrivelse. Skrivelsen betonar vikten och fördelarna av ett allaktivitetshus i Hästveda. En lämplig placering som föreslås är gamla Favör-affären, fastighet Hästveda 96:4. Skrivelsen överlämnas till Kommunstyrelsen.

I lokalen och dess omgivning finns stora möjligheter för fritidsgård, servicekontor, träningslokal för musikutövare, väntrum för kollektivtrafik, busstation, företagshotell, Röda Kors-lokal, skateboardramper mm. Bara fantasin sätter gränser. En utmärkt mötesplats för alla åldrar och intressen.

Inte kunde jag tro annat än att ett seriöst arbete i en demokratisk tillsatt arbetsgrupp i en kommunal organisation skulle bli seriöst mottaget. Dessutom rådde enighet i gruppen. Istället har gruppens arbete mötts med nonchalans och ett kategoriskt nej.

Att inte undersöka detta ens när situationen är akut för fritidsgården och göra en enkel kalkyl vad det skulle kosta för kommunen, vilken driftsform och vilka synergieffekter man kan få både för kommunen och för Hästveda är som sagt oseriöst och nonchalant mot alla inblandade parter. Det är bara ett principiellt beslut från majoriteten utan grund att bara säga nej, att inte undersöka vad man kan göra med mataffären och för att utveckla Hästveda.

Därför:

Ursäkta alla ni föreningsmänniskor i Hästveda som var aktiva på informationsmötet angående nytt allaktivitetshus/fritidsgård.

Ursäkta ni ideella människor som tog aktivt ansvar och deltog i arbetsgruppen

Ursäkta också alla ni husägare som vi drog ut på visning för att finna ett lämpligt hus

Ingrid Nyman (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-12-26 10:38