Investera för fler jobb

Den socialdemokratiska partikongressen i Västerås till helgen behöver fatta beslut som präglas av nytänkande kring jobbpolitiken och ansvarstagande för vår framtid. Med en aktiv ekonomisk politik kan vi bygga ett samhälle som håller ihop. Vi kommer att åka till Västerås som kongressombud och vill att socialdemokraterna ska ta ställning för höjda investeringsnivåer som pressar tillbaka arbetslösheten.

För att bygga bort bostadsbristen måste byggtakten öka. Det byggs alldeles för lite i de flesta kommuner idag. I Skåne råder det underskott av bostäder i 20 av 33 skånska kommuner enligt Boverket. Genom att subventionera produktionen av bostäder och i synnerhet små bostäder kan man dessutom bygga bostäder som människor har råd att bo i. Vi måste kunna flytta dir det finns jobb och utbildning.

Ökade statliga investeringar i infrastruktur skulle göra det möjligt att säkerställa kvaliteten i transportnätet och bygga ut kollektivtrafiken. Om det är någon gång vi ska låna pengar så är det nu när räntan är låg. Investeringar i bostäder och infrastruktur är långsiktiga satsningar som möjliggör andra investeringar och som underlättar för företag och invånare.

I kombination med en välfärdspolitik som garanterar en hög levnadsstandard och utbildningsnivå för alla, kan vi se till att trygga framtiden för våra barn och unga. En ekonomisk politik som kan skapa förutsättningar för en bättre framtid är en investering i sig.

Irene Nilsson
Pelle Svensson

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-28 17:38