Jämställdheten ökar med fler heltidsjobb

Under ett arbetsliv tjänar en man i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mer i lön än en kvinna. Det är hisnade mycket pengar. 3,6 miljoner kronor motsvarar stor makt, många möjligheter och mycket frihet. Något som kvinnor sällan har i samma utsträckning som män.

 Kvinnor har lägre lön och arbetar i branscher som är lägre värderade än män. Samtidigt arbetar kvinnor i mycket högre utsträckning än män deltid. Var tredje kvinna jobbar deltid. Väldigt många skulle istället vilja arbeta heltid.

 Heltid måste bli norm på hela arbetsmarknaden, så att alla kvinnor har möjlighet att få en lön att leva på. För att det skall bli så krävs politisk vilja och konkreta beslut.

 Arbetslösheten är ett stort och växande problem. Det är uppenbart att regeringen har misslyckats med både jobben och jämställdheten.

 Vi socialdemokrater sätter jobben främst. Vårt mål är full sysselsättning. Alla – både kvinnor och män – ska ha möjlighet att försörja sig genom eget arbete. Så är det inte i dag. Sysselsättningsgraden, hur stor andel av befolkningen som arbetar, har sjunkit under regeringen Reinfeldt period, skillnaderna mellan kvinnor och män är stor.

 Riksdagens Utredningstjänst visar att här i Skåne län är kvinnors sysselsättningsgrad hela sju procent procent lägre än mäns.

 Dagens höga arbetslöshet är oacceptabel. Arbete ger oberoende och möjlighet att själv bestämma över sitt liv. För oss är det oacceptabelt att kvinnor ska ha sämre möjlighet till arbete, sämre anställningsvillkor och lägre lön än män.

 Därför krävs en ny jobbpolitik. Inför den socialdemokratiska partikongressen om en månad har vi satt upp ett tydligt och ambitiöst mål: Full sysselsättning och samma sysselsättningsgrad för både kvinnor och män. 

 Sedan tidigare driver vi också krav på:

  • rätt till heltid
  • tillräcklig bemanning i vård och omsorg
  • allmän förskola från två år och barnomsorg på obekväm arbetstid
  • stora satsningar på vuxenutbildning, yrkeshögskola och högskola.

 Den nuvarande regeringen har nått vägs ände. För att kvinnor ska få sin rätt: Halva makten, hela lönen och samma möjligheter till egen försörjning som män krävs en ny regering som prioriterar jämställdheten.

 Annelie Karlsson, riksdagsledamot (S), Kristianstad
Irene Nilsson, ordförande Hässleholms arbetarekommun

 

Arbetsplatsbesök

På Internationella kvinnodagen den 8 mars kommer Annelie Karlsson, Irene Nilsson och Lena Wallentheim att göra arbetsplatsbesök inom kommunens omsorg för att bl.a. diskutera verksamhet och anställningsvillkor

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-06 21:42