Jobbpolitiken har havererat

Det är nu fem år sedan det svenska folket valde en borgerlig regering som lovade att minska den breda arbetslösheten, det de kallade utanförskapet. Finansminister Anders Borg (M) har sagt att han vill mätas på hur väl han lyckats med jobbpolitiken.Enligt en färsk undersökning från riksdagens utredningstjänst är utanförskapet kvar på i princip samma nivå som år 2006. Då pratar vi om exakt samma definition på utanförskap som Moderaterna själva använde i valrörelsen 2006.

Regeringen har hela tiden motiverat såväl jobbskatteavdrag för 70 miljarder kronor som försämrade villkor i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen med att det skulle minska utanförskapet. Ändå har nästan ingenting hänt.
Till viss del beror det naturligtvis på den finansiella krisen. Men faktum är att den breda arbetslösheten, som var 16,6 procent eller 97 800 personer då regeringen tillträdde i september 2006, ingen månad sedan regeringen tillträdde varit under 15 procent. I dag är den breda arbetslösheten 19,6 procent eller 1,17 miljoner personer.

Socialbidragskostnaderna skenar som en följd av att regeringens arbetslinje inte fungerar. Att 1,2 miljoner människor lever i utanförskap när vi står inför en period med ökande arbetslöshet är mycket oroande. Nu har Moderaterna och regeringen själva gett upp idén att skapa nya jobb genom jobbskatteavdrag.Nu säger Anders Borg i stället att skattesänkningar får vänta till krisen är över. Problemet är att man inte har ersatt sin havererade jobbpolitik med något annat. Den största reformen i den budget som presenterades i tisdags, sänkt krogmoms, saknar helt påvisbara effekter på tillväxt och sysselsättning.

Erfarenheterna från en motsvarande momssänkning på frisörtjänster i Finland visar att varken efterfrågan på frisörtjänster eller sysselsättningen inom branschen påverkades. Även Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet ifrågasätter om den här åtgärden kommer att ge några nya jobb överhuvudtaget. Nu gäller det att fortsätta att ta ansvar för statsfinanserna och prioritera rätt saker.

Vi socialdemokrater kommer i vår budget den 5 oktober att presentera skarpa förslag på hur vi säkrar tillväxten och framväxten av nya jobb. Vi är naturligtvis inte heller opåverkade av den ekonomiska oron i Europa och kommer att behöva göra prioriteringar.
För det första – det gäller att ta ansvar de offentliga finanserna. Förutsättningarna för en lång och stabil tillväxt går genom starka statliga finanser.
För det andra så måste vi se till så att fler får möjlighet att jobba mer, vässa arbetslinjen. Prioriteringen måste vara att minska utanförskapet och därmed också arbetslösheten.
För det tredje så måste vi investera i att bygga upp en kunskapsbaserad ekonomi som kan konkurrera internationellt.

Vi måste göra de ansvarsfulla investeringar forskning och utveckling som framtiden kräver för att kunna mäta oss med stora globala företag och aktörer.
Vi behöver ytterligare stärka samarbetet mellan staten, näringslivet och forskningen. Så skapar vi framtidens nya jobb i Sverige.

Annelie Karlsson
riksdagsledamot Kristianstad 
Christer Adelsbo
riksdagsledamot, Bromölla

Publicerad i Kristianstadsbladet 24 september 2011

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-03 10:37