Klumpiga beredningar, ett signum för högeralliansens regim?

Att hjälpa de utsatta i samhället är och har alltid varit i fokus för socialdemokratisk politik, så även i fallet Södra flygeln. Därför skriver vi socialdemokrater till 100% under centerpartiets och Sven-Erik Anderssons formuleringar om utvecklingen av verksamheten på Södra flygeln. Omsorgen om de värst utsatta i samhället ligger båda våra partier med folkrörelserötter varmt om hjärtat. Formuleringarna ligger dessutom helt i linje med den utmärkta målformulering som Peter Hansson på socialförvaltningen nu tagit fram för verksamheten.

Det skall tilläggas att denna målformulering togs fram på socialdemokratiskt initiativ! På mötet med nämnden ville högeralliansen privatisera verksamheten, utan att ens ha klart för sig vilket mål och inriktning verksamheten skulle ha. Därför yrkade vi på en återremiss, där denna målformulering skulle tas fram. Vi ville att arbetsutskottet skulle enas om målen för verksamheten och nå det samförstånd som tidigare rådde i nämnden, men istället skulle målformuleringen tvunget döpas om till "kravspecifikation vid upphandling". Högeralliansen ville inte ens undersöka om kompetens finns i vår kommunala verksamhet och om detta vore ett bättre alternativ.

FÖRST bestämmer man ATT man skall privatisera, sen bestämmer man VAD som skall privatiseras. DET är vad vi socialdemokrater kallar oövertänkt privatiseringsiver och vi var tvungna att protestera och berätta för våra medborgare i kommunen om ännu en klumpigt genomförd beredning, något som börjar bli ett signum för högeralliansens sätt att regera i Hässleholms kommun.

NU är det dock viktigt att vara konstruktiva och blicka framåt. Vi socialdemokrater kommer därför helhjärtat engagera oss i arbetet med att finna en god entreprenör som kan hjälpa våra medmänniskor på Södra Flygeln att ta sig vidare i livet.

Gunnel Persson
2 vice ordförande i socialnämnden

Pelle Svensson
suppleant i socialnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-06 11:03