Kontrollera fakta för allas bästa

Nu är det flera gånger som mitt namn nämnts i artiklar i Norra Skåne utan att jag fått en chans att kommentera uppgifterna. Första gången skrev de att jag var ett vinprovande kommunalråd fastän jag inte ens var närvarande på den tillställningen. Jag ringde till tidningen samma dag och fick en liten dementi dagen efter, men då var ju skadan redan skedd. Andra gången var att styrelsen i HIBAB (där jag är styrelseledamot) skulle ha nekat en annan ledamot att ta upp jävsförhållande trots att detta inte framfördes på styrelsemötet.

I Norra Skåne skrevs, efter pressmeddelandet om garaget, att jag inte gick att nå. Jag befann mig på kommunhuset till kl. 18.00. Mina telefoner var påslagna och växeln i kommunhuset fungerade. Det finns inga missade samtal, inte heller hade någon sökt mig via växeln. En del journalister brukar även ringa min privata mobil av någon konstig anledning, men inte ens där fanns något missat samtal från tidningen.

Den 28 mars skrevs en artikel som handlade om bolagsarvoden och om dubbla stolar. Där har det tagits en del av vad som sades i den parlamentariska gruppen och satt in diskussionen i ett mindre sammanhang. Det är korrekt att jag sade att varje parti måste få avgöra om deras ledamöter får ha mer än ett uppdrag, men jag kan ju tycka att det vore på sin plats att jag får chansen att tala om vad jag menar med det. Vad gäller reglerna hos oss Socialdemokrater så har vi beslutat att man kan som exempel sitta i kommunstyrelsen och annan nämnd. I kommunstyrelsen bereds alla ärenden som skall beslutas av kommunfullmäktige och därför tycker vi att det är viktigt att de som sitter i andra nämnder och har kunskap från de olika verksamhetsområdena får sitta i kommunstyrelsen. Vi har också beslutat att man kan sitta i bolag samtidigt som man är vald till en annan nämnd eller kommunstyrelsen och det finns fler exempel som skiljer vårt parti från andra partier. Det är upp till varje parti att själva bestämma vilka regler som gäller hos dem.

När det gäller arvodena för bolagen kontra de tre heltidsarvoderade kommunalråden så var det faktiskt Socialdemokraterna som framförde den åsikten att bestämmelserna skulle ändras så att inget extra arvode utgår till de som redan är heltidsarvoderade. Detta har vi Socialdemokrater bestämt på ett medlemsmöte och det är den linjen som jag för i den parlamentariska gruppen. Nu ska Socialdemokraterna ta ställning till de förslag som finns om ändringar i arvodesreglementet och jag kommer att informera tidningen och dess läsare så fort partiet beslutat i ärendet.

Det är min bestämda uppfattning att fakta ska kontrolleras och att berörd person ska beredas möjlighet att bemöta eventuella påståenden. Vi Socialdemokrater vill att alla konstiga affärer och beslut ska granskas och redas ut. Öppenheten är viktig och den får det inte göras avkall på.

Lena Wallentheim
oppositionsråd

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-29 08:45