Kultursatsningen som kom av sig

Den 3 december fick borgerliga alliansen stöd för sin budget av Sverigedemokraterna. När ramarna var tagna innebär det drygt 365 miljoner kronor mindre till kulturen än om den rödgröna samarbetsregeringens budget vunnit. 365 miljoner kronor är EN MILJON KR MINDRE PER DAG till kulturen.

Under den borgerliga alliansen präglades kulturpolitiken av passivitet, låg prioritet och få idéer. Den rödgröna samarbetsregeringen har en helt motsatt syn på kulturens betydelse och om regeringens budget hade gått igenom hade följande blivit verklighet:

1) Fri entré på statliga museer

2) Sänkta avgifter i musik- och kulturskolan = Regeringen vill att alla barn och unga ska få möjlighet att delta i musik- och kulturskolans verksamhet. Där de kan spela instrument, dansa och delta i en teatergrupp, utan att begränsade ekonomiska resurser avgör

3) Mer kultur i miljonprogramsområdena = Satsningen syftar till kulturverksamhet i miljonprogramsområdena runtom i landet och konstnärlig gestaltning av boendemiljön. Syftet är att rusta upp dessa områden, öka kulturinslagen och främja lokala initiativ.

4) Pengar till en nationell biblioteksstrategi med ökade insatser för läsfrämjande.

5) Satsning på folkbildningen och folkhögskolorna = Med Alliansens budget stryks 1000 platser och slår undan benen både för unga studerande och för folkhögskolor. Vad som ska hända de elever som just nu går en utbildning – ska de sluta nu till jul? Det bör Alliansen svara på.

Med samarbetsregeringens offensiva förslag till budget för kulturområdet hade kultur området fått en välbehövlig nysatsning och det hade inte blivit några nerskärningar på kultur- och idétidskrifter. Just nerskärningen av stödet till kultur- och idétidskrifterna måste beskrivas som den katastrof det faktiskt är, och trots massiv kritik har den borgerliga alliansen vägrat att ändra sig. Det vill jag/vi att alla ska minnas när vi går till extra val den 22 mars 2015.

Anna Wallentheim
Riksdagsledamot S
Hässleholm

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-23 16:39