Moderaterna lämnar kommunens skolor åt sitt öde?

Moderaterna gjorde ett kraftfullt påhopp på de kommunala gymnasieskolorna i Hässleholm på senaste Barn och utbildningsnämndsmötet. Moderaterna tycker att man ska bevilja samtliga friskoleansökningar som behandlades av nämnden. Sen får man se hur det går med den kommunala gymnasieskolan. Under Barn och utbildningsnämnd möte ställer sig Moderaterna frågande till om utbildning är något som kommunen överhuvudtaget ska syssla med. 

Vi menar på att Moderaterna som sitter i Barn och utbildningsnämnden inte tar ansvar för kommuninvånarnas pengar, utan man ska genomföra sin ideologi fullt ut, nämligen att privatisera all kommunal verksamhet.

Socialdemokrater i Hässleholm stöttar den kommunala skolan och kommer inte bevilja friskolor som konkurrerar med Hässleholms kommunala skolor. Vi Socialdemokrater är inte beredda att skicka kommuninvånarnas skattpengar till vinstdrivande skolföretag som konkurrerar med kommunens skolor.

Joachim Fors (S)
Kandidat till kommunfullmäktige

Andreas Dahlberg (S)  
Kandidat till riksdagen/kommunfullmäktige

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-07 13:01