Olyckfall i arbetet angående politiska beslut i Region Skåne?!

När den femklövern vann valet 2006 i Region Skåne ändrade man reglementet för den politiska nämndstrukturen, man tog bla bort distriktnämnderna.

Syftet med att inrätta flera beredningar är att öka demokratin genom att förbättra dialogen med skånes medborgare och öka sammarbetet med ex kommunerna.

Hälso o Sjukvårdsnämnden har övergripande ansvar för sjukvårdsfrågor. Närsjukvårdsberedningen bereder ärende gällande närsjukvårdsfrågor med särskilt ansvar för att ha kontakt/sammarbete med kommunerna.

Beredningen för Tillväxt o Hälsa skall bereda ärende genom bla dialog med medborgarna på ex vårdinrättningar.

På Regionfullmäktiges sammanträde den 16/6 ställde jag en Enkel Fråga till Regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein (m) angående ordningen för beredning av ärende i Region Skåne. Detta med anledning av att styrelsen behandlat två sjukvårdsärende :Förnyelsearbetet- Samordnad Psykiatriutveckling i Skåne och Förnyelsearbete-Struktur inom specialistvården Närsjukvården (akutmottagningarnas öppettider) vid sjukhusen i Region Skåne,  direkt i Regionstyrelsen den 3/6 utan att berörda beredningar /nämnd fått besluta.

Jerker Swanstein svarade att det inte var för avsikt att först efteråt informera berörda nämnder/beredningar, utan det skulle närmast betrakta som ”ett olycksfall i arbetet” men vi är väldigt angelägna att snabbt åtgärda ekonomin i Region Skåne, därför kan detta hända igen i framtiden!

Beslutet i RS om att förändra öppettiderna på Närsjukhusens akutmottagningar har således gjorts utan någon större analys/konsekvensutredning eller diskuterats med personalen.  

Närsjukvårdsberedningen hade sammanträde den 9/6. Ett av ärendena var information om Förnyelsearbetet- förändrad struktur av Närsjukhusens uppdrag. Det ställdes en fråga till ordf. Gilbert Tribo (Fp) varför det endast var infoärende, blev svaret tidsbrist!

När det gäller sammarbetet med kommunerna informerade ordf. Per-Ingvar Johnsson (c) Beredning Tillväxt o Hälsa NordOst  den politiska ledningen i Hässleholms kommun efter fattat beslut i Regionstyrelsen.

Ett ”olyckligt” politiskt beslut angående  akutmottagningens öppettider på Närsjukhusen borde vara möjligt att förändra , jämfört med om någon patient inte får berättigad vård på våra akutmottagningar i Skåne. 

Har själv suttit på UMAS akutmottagning  med min14-åriga son (fastande) det tog totalt 6 timmar för att få behandling, en ”normal” väntetid på UMAS kan vara 7-8 timmar beroende på sjukdomstillståndet.  Väntrummet var i stort sätt fullt kl.13.00, när sonen var färdigbehandlade kl.19.00 var väntrummet överfullt! Tanken på att Trelleborgs närakutmottagning skall stänga kl.20.00 och Trelleborgs invånare då också skall söka akut vård i Malmö är minst sagt skrämmande!

Irene Nilsson

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-06 11:03