Ordning och reda råder i skolan

Det är bra och av stor vikt att lärande och skolfrågor lyfts och diskuteras men jag blir alltid besviken när jag upplever att någon yttrar sig så negativt och till viss del okunnigt om vår skola. Att måla upp en negativ bild har ju sina politiska poänger men att få göra det oemotsagd, det borde inte gå. Därför väljer jag här att bemöta och utveckla en del av det du talar om i din insändare, Lars-Ivar Ericson.

Under mina 23 år som lärare har jag aldrig upplevt att det arbetats för något annat än ”ordning och reda” i skolan och det ”livslånga lärandet” har stått i fokus i minst femton år! Samma erfarenhet har jag från mina kontakter med olika skolor i vår kommun, dels som förälder, dels som skolpolitiker. Kost, motion och hälsa har det arbetats mycket med runt om i vårt land under samma tidsperiod. Många skolor har ju till och med valt att profilera sig just inom detta område. Inget av detta du nämner är nyheter eller på något sätt speciellt knutet till vår nuvarande regerings skolpolitik.

Vi har givetvis alltid sysslat med att lära ut läsning och matematik under skolans första år och Hässleholm skolkommun har, under ledning av socialdemokraterna och centern, i åtminstone tio år haft som målsättning att upptäcka och hjälpa de elever som varit i behov av extra stöd så tidigt som möjligt.

Den svenska skolan förändras just nu väldigt snabbt beroende på den bild som målas upp i media och av borgarna. Förändringarna görs trots att vi vet alltför lite om orsakerna till de problem som finns i våra skolor. Det vi vet är att bilden i media när det gäller bristen på kunskap är starkt överdriven. Men det ska sägas, att det finns en tendens till att kunskaperna håller på att försämras. Och det är av oerhört stor vikt att vi kommer tillrätta med detta men  lösningen ligger inte i att ge fler prov och sätta betyg. Detta kan istället bli förödande för många elever. Vi har redan bra redskap i våra individuella utvecklingsplaner och dessa går dessutom att utveckla än mer. Det behövs en utveckling av ämneskriterier och diagnoser starkt knutna till resurser och kompetens så att varje elev bättre kan får den undervisning och det stöd hon eller han har rätt till.    

Om man tittar på vad som är gemensamt för de länder som lyckts bäst i de internationella kunskapsstudierna handlar det om att få rätt personer att utbilda sig till lärare. Det är dessutom mycket höga intagningskrav. Detta är möjligt eftersom yrket i dessa länder har hög status och hög lön. Jag håller med dig Lars-Ivar, det är viktigt att få våra gymnasieungdomar att vilja utbilda sig till lärare. Men hur gör vi yrket attraktivt om media och andra fortsätter att svartmåla? Hur får vi de bäst lämpade att välja yrket, när de kan tjäna det dubbla om de väljer en annan högskoleutbildning?  

Avslutningsvis, som undervisande i en byskola, tackar jag för centerns stöd när det gäller kampen som stått kring våra landsbygdskolor, men om jag inte minns helt fel skedde den hand in hand med socialdemokraterna och många elever och föräldrar! 

Camilla Lindoff

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-06 11:13