Överenskommelsen skapar politisk stabilitet

Tack vare decemberöverenskommelsen har nu regeringspartierna och borgarna tillsammans skapat politisk stabilitet. En stabilitet som kan föra Sverige framåt. Det var bra att de borgerliga partierna slutligen slog sig ned vid förhandlingsbordet och för detta är jag tacksam. Överenskommelsen innebär nämligen att regeringen kan få igenom de sju budgetar som vi har framför oss fram till hösten 2018 och detta är viktigt för vår politik.

Det finns så mycket att ta tag i. Vi är många som har njutit av ledigheten under julhelgen. Men för 400 000 människor innebär julhelgen inte ledighet – bara fortsatt arbetslöshet. Många av dem saknar hopp och tyvärr är många unga och har inte ens fått möjlighet visa vad de går för.

Vi vill utveckla Sverige till ett bättre land att leva i. Till ett modernt Sverige, som håller ihop och där jämlikheten inte tillhör vårt förflutna, utan vår framtid. Fyra områden står i fokus den kommande mandatperioden:

1. Jobben. Vårt mål är EUs lägsta arbetslöshet. Med investeringar i infrastruktur, bostäder, klimatomställning och utbildning moderniserar vi Sverige och skapar samtidigt jobb.

2. Skolan. Vi ska vända utvecklingen i skolan. Svensk skola ska åter vara i topp med höga resultat och där varje barn ges samma möjlighet att lyckas. Genom investeringar i mindre barngrupper/ klasser i förskolan och lågstadiet, mer resurser till de skolor som det tuffast, fler speciallärare och specialpedagoger samt höjda lärarlöner ska vi vända utvecklingen.

3. Miljön. Vi har bara en planet och den ska vara en säker plats att leva på. Det kräver av oss att vi tar ansvar för att stoppa klimatförändringarna, genom till exempel investeringar.

4. Välfärden. Som gammal, sjuk eller nybliven förälder ska välfärden finnas där för dig. Genom investeringar i äldreomsorgen, sjukvården och en upprustning av våra gemensamma trygghetsförsäkringar ska välfärden gå att lita på igen. Vi vet att när välfärden brister så är det oftast kvinnor som får bära ett tyngre lass, såväl hemma som på jobbet. Investeringar i välfärden är därför också investeringar för jämställdhet.

Jag vet att vi tillsammans kan bygga ett bättre samhälle för alla.

Anna Wallentheim

Riksdagsledamot (S)

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-31 11:14