Rör inte Solbrinken på Ljungdala!

Vi satt som åhörare när man hade en paneldebatt på Ljungdala om Solbrinkens flytt till sjukhuset eller inte. De som satt i panelen var nuvarande eller blivande regionpolitiker och alla där verkade rörande överens.

Alla påtalade att det är de förtroendevalda och inte tjänstemännen i Region Skåne som ska besluta i viktiga frågor, som t.ex. flytt av en vårdcental. Då kan vi inte låta bli att göra följande påpekande, det är ni i alliansen tillsammans med miljöpartiet som styr regionen och då är det väl ni som bestämmer vad politiken ska besluta om. Anställda berättade att det är redan finns pågående arbetsgrupper med personal som förbereder en flytt och arkitekter arbetar med de nya lokalerna på sjukhuset. Men hela verksamheten kommer inte att få plats där. Det blev tydligt för oss att förslaget kommit långt och att beslutet är delegerat till tjänstemännen.

Beslut under en viss summa, behöver inte processas i politiken d.v.s. det behöver inte ens tas upp till beslut i Region Skånes Vårdproduktionsberedning.  Redan 2006 tog ni tog bort den ”nära demokratin ” genom att införa en ny politisk organisation som påminner om marknadens ”köp/sälj” system och detta har därigenom succesivt fört över mer makt/delegation till tjänstemännen. Det här vet ni politiker i femklövern och ni borde inte vara så förvånade över att politiken bestämmer mindre och mindre…!

Vi socialdemokrater vill föra tillbaka ansvaret till politiken, där det hör hemma!!

Hässleholms sjukhus och närheten till våra vårdcentraler är oerhört viktigt för våra kommuninvånare. Solbrinken är en mycket väl fungerande vårdcentral och tjänar ett område som är lika stort som en del av våra tätorter. Vi Socialdemokrater säger klart och tydligt att Solbrinken ska finnas kvar på Ljungdala och ska det finnas en vårdcentral på sjukhuset så får man starta upp en ny.

Lena Wallentheim (S) oppositionsråd
Irene Nilsson (S) ordförande

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-15 08:44