S satsar på äldreomsorgen

På Almedalsveckan talade alliansen sig varma om satsningar på omvårdnaden av de äldre.

På insändarsidan i Norra Skåne har företrädare för borgligheten fortsatt att uttala sig om dessa frågor, bl.a om rätten att välja mat samt möjligheten till att komma ut på promenad eller andra aktiviteter. I Hässleholm framstår dessa uttalanden som ett spel för galleriet. Omsorgsnämnden har talat om att man behövde 33 miljoner kronor för att klara verksamheten 2011. Vi socialdemokrater värnar om våra äldre och har då i vår budget tillsammans med  vänsterpartiet tillskjutit dessa medel till nämnden. Alliansen har endast ett tillskott på 10 miljoner samtidigt som man tar tillbaka det tillfälliga konjunkturstödet på 18 miljoner, alltså slutade det på ett minus. Förutom de 33 miljonerna så var S och V överens om att ge medel för 20 nya tjänster till hemtjänsten.

Många mätningar inom hemtjänsten har visat att vi saknar ett stort antal årsarbetare. Personalen gör ett fantastiskt arbete men går nu på knäna. De äldre får inte den hjälp och stöd man har rätt till.

Tycker ni som vi att omsorgen om våra äldre är en oerhört viktig fråga så rösta på Socialdemokraterna i valet den 19 september.

Lena Wallentheim (S)

Rolf Delcomyn (S)

 

Publicerad i Norra Skåne den 28 juli 2010.

Sidan uppdaterades senast: 2010-07-28 13:12