Satsa på rätt saker i skolan

En av de frågor som diskuteras allra mest just nu handlar om huruvida staten eller kommunerna ska vara huvudman för skolan. Den frågan är ett stickspår och möjligen utbildningsminister Jan Björklunds sista kort. När hans ”reformer” inte gett några resultat hittills målas ett förstatligande av skolan upp, som det som till sist ska lösa alla problem. Så är det förstås inte.

I Sveriges 290 kommuner finns cirka 3 800 kommunala grundskolor. Ett argument för en statlig skola är att resurserna ska fördelas jämnare. Det är inte svårt att inse att ett statligt resursfördelningssystem kommer att skapa en enorm byråkrati, när varje skolas behov ska analyseras och sättas kronor och ören på. Det kommer att ta lång tid att genomföra och det kommer att sätta fokus på helt fel frågor under år framöver. Ingen kan heller idag svara på vad ett förstatligande rent konkret kommer att innebära. Vad det är som faktiskt kommer att ske.

Den svenska skolan står inför stora utmaningar. För att komma vidare behöver stat och kommuner verka tillsammans för att ge de allra bästa förutsättningarna för skolan. Det kräver att staten tar ett mycket större ansvar än vad den gör idag. Framförallt vad gäller att skjuta till resurser för mindre klasser, att säkerställa likvärdighet i skolan och att stoppa den vinstjakt som tyvärr finns i många verksamheter idag. Där har staten en mycket viktig roll att spela! SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, kommer nu att bjuda in staten till samtal om skolan, för att satsa på gemensamma åtgärder som stärker skolan och fokuserar på lärarnas kompetens och undervisning. Det tycker vi är bra!

Men att förstatliga skolan är inte rätt väg att gå. Vi måste agera nu för att lösa de akuta utmaningar som vi står inför. Vi har idag, tack vare skolforskningen, goda kunskaper om vad som ger goda resultat i skolan och som förbättrar likvärdigheten. Det handlar om mötet i klassrummet mellan lärare och elev, det handlar om resursfördelning, det handlar om att ge stöd tidigt i åldrarna och ytterligare fler faktorer. Det här är faktorer som det går alldeles utmärkt att arbeta med i den kommunala skolan. Idag! Vi behöver inte vänta i många år på att alla barn ska få lika chanser i skolan!

 

Det finns heller inget som säger att ett förstatligande skulle förbättra vardagen för skolans viktigaste resurs – lärarna. Faktum är att statliga lärare inte haft bättre löneutveckling än varken kommunalt och privat anställda. Stefan Löfven har nu presenterat ett program för att stärka läraryrket. Det handlar bland annat om kompetensutveckling, högre lön, minskad administration och mindre klasser. Det är konkreta åtgärder som ger resultat.

Joachim Fors                                                      Anders Tell
2:e Vice Ordförande                                           2:e Vice Ordförande
Barn och Utbildningsnämnden                       Barn och Utbildningsnämnden
Hässleholm                                                         Kristianstad

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-20 18:33