Socialdemokratisk politik en framtid för alla!

I avsaknad av egen politik efterfrågar Folkets Väl återkommande vår politik.

Naturligtvis har vi framfört vår politik på olika sätt bl.a. när vi beslutar mål och budget i vår kommun. Vi har inför 2014 satsat på de mjuka nämnderna barn/skola och omsorg. Även kultur och fritid fick mer budgetmedel i vår skuggbudget. På detta sätt ville vi utveckla hela kommunen. Inga destruktiva besparingar på nämnderna, som de fyra borgliga partierna gjorde.

Den generella välfärden har under åtta år med alliansen blivit mer plånboksstyrd och ojämlik. Vinstjakt, privatiseringar och skattesänkningar hotar Sverige som välfärdssamhälle. Klyftor i inkomst och hälsa har ökat.

Vi vill föra en bättre jobbpolitik som bygger på särskilda satsningar för ungdomar, bättre matchning av arbete och fler högskoleplatser. Skolan är i fokus och vi vill ha mindre antal elever i klasserna så man klarar målen. Ett maxtak på 15 barn/grupp för de minsta barnen (1-3 år) i förskolan. Äldreomsorgen behöver mer personal. Den orättvisa ”pensionärskatten” ska succesivt bort.

Vi vill även byta färdriktning i Region Skåne! Mer resurser och få stopp på neddragningarna. Öppna fler vårdplatser på våra sjukhus och anställa fler personal. Låga sjukvårdsavgifter och korta vårdköer. En välfungerande ambulanssjukvård i egen regi. Förbättra bussförbindelserna.

Vårt lokala handlingsprogram kommer byggas på en bättre framtid för alla. Fokus kommer att vara välfärd, utveckling/arbete och miljön. Vi presenterar programmet i augusti månad.

Vi noterar de återkommande kritiska insändare som FV skriver. Detta konservativa parti som sedan det bildades alltid stött de borgliga partierna. I opposition eller majoritet. Det senaste 1 ½ mandatperioden har FV suttit med majoriten (alliansen) och styrt kommunen. Ni röstade för de borgligas budget så sent som förra året 2013. Ni var med och beslutade att kommunen skulle köpa tomten på Ringcentralen för att sedan sälja den vidare till Joakim Ollén/Kunskapsporten. I samma beslut ingick även att sälja kommunens äldreboende Kaptensgården och Ekegården till Kunskapsporten. Därefter godkände ni även första kontraktet med blockförhyrning för trygghetsboendet. Vi socialdemokrater sa nej till detta beslut och överklagade det samma. Sedan ca 2 år äger Hässlehem AB Trygghetsboendet Pärlan, detta tycker vi är positivt för kommuninvånarna.

Vi socialdemokrater går nu till val med ett eget partiprogram och hoppas på väljarnas förtroende för ett hållbart socialt, ekologiskt och ekonomiskt samhälle. Oppositionspolitik är för oss även att presentera alternativa förslag.

Efter valresultatet och om partiet får förtroendet att styra kommunen, återkommer vi med besked kring majoritetsbildande. Vårt mål kommer att vara en stark och stabil majoritet.

Irene Nilsson, ordförande socialdemokraterna
Lena Wallentheim, oppositionsråd

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-04 13:21