Privatiseringsiver splittrar socialnämnden!

På senaste mötet i socialnämnden tvingade ordförande Robin Gustavssons (kd) iver att privatisera, oss i oppositionen att lämna in en reservation i frågan om södra flygeln.

Vi lyckades få med högeralliansen på en återremiss, som bestämmer mål och inriktning för den framtida verksamheten, men redan innan detta är utrett, bestämmer man sig för att privatisera verksamheten. Att ta reda på vad detta skall kosta innan man går till beslut, ser Robin Gustavsson som ett ”onödigt utredningsuppdrag”.
 

Tyvärr ser vi nu samma sak hända i socialnämnden som i fullmäktige, högeralliansens ambition att oövertänkt privatisera endast för privatiserandets skull.

I frågor som dessa, som påverkar en utsatt grupp människor i samhället, ville vi i oppositionen ha alla kort på bordet och först ta reda på vilket alternativ som är bäst, både avseende kvalitet och kostnader innan vi var redo att ta ett beslut. Efter beslut av högeralliansen på riksnivå, kommer många medborgare framöver att blir utförsäkrade från sjukförsäkringssystemet. I vårt förslag till återremiss, ville vi även ta reda på hur detta kommer öka antalet socialbidragstagare i vår kommun.

Dock bet inget av dessa argument på högeralliansens ledamöter i socialnämnden, utan man var redo att gå till beslut, utan att varken veta vad det kommer att kosta eller vad det egentligen är för framtida verksamhet vi skall privatisera. En mycket tydlig privatisering endast för privatiserandets skull!

När högeralliansen bygger sina beslut på sitt eviga gamla mantra om att kommunalanställda alltid gör ett sämre jobb än privatanställda, lovar vi socialdemokrater att de beslut vi deltar i, skall bygga på objektiva grunder och att vi tar reda på hur detta påverkar oss kommuninvånare innan vi går till beslut!

Gunnel Persson
2 vice ordförande i Socialnämnden

Pelle Svensson
Suppleant i Socialnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-06 11:12