Tack för att jag fick chansen att se verkligheten inom kvinnosjukvården

Efter att jag gått med vårdförbundet ” En dag i mina skor” kan jag konstatera att det var fantastiska upplevelser jag fick förmånen att vara med på. På både Förlossningen, Gynmottagningen och Gyn avdelningen. Ett stort Tack till Vårdförbundet på CSK(Centralsjukhuset) i Kristianstad.

Jag kan dock konstatera att det finns mer att göra, bland annat för personalen så att patienterna får det tryggare och säkrare. Så att vi får lättare att rekrytera mer personal för att korta köer och väntetider för patienterna. Men också så att vi lever upp till att vara den attraktiva arbetsgivaren som vi vill vara i Region Skåne Vårdkedjan är viktig att hålla intakt inom så väl Förlossningsvården som kvinnosjukvården i stort. Vi Socialdemokrater vill anställa mer personal för att minska köerna och öka tillgängligheten på förlossningen och i övriga kvinnosjukvården. När det gäller Förlossningssjukvården är det starten till LIV och därmed hela samhällets uppbyggnad, start och fortsättning. Arbetsmiljön för personalen på kvinnokliniken är därmed livsviktig. I dag kommer flera patienter som har flera sjukdomar (Multisjuka) och felaktig kosthållning vilket kan försvåra förlossningar och annan kvinnosjukvård, detta ökar arbetsbelastningen inom kvinnokliniken, vilket också påverkar arbetsmiljön för personalen. Det kan innebära en ökad barnadödlighet om vi inte ändrar arbetsmiljösituation och de ekonomiska möjligheterna på våra olika Förlossnings avdelningar och Kvinnokliniker i Skåne. Vi Socialdemokrater vill ge barnen och livet en positiv start för framtiden.

Det finns i dag påtagliga skillnader i sjukvården mellan kvinnor och män. Dessa skillnader återfinns i hela vården. Behandlingar och mediciner i vården är framtagna med en manlig patient som norm, vilket leder till sämre resultat för kvinnliga patienter och sämre förståelse för sjukdomar som i huvudsak drabbar kvinnor.

VI Socialdemokrater vill att samtliga invånare ska erbjudas en jämlik och jämställd hälso o sjukvård. Vi vill också utöka forskningen kring och arbetet för jämlik och jämställd vård och hälsa.


Lena Nilsson 

Tyringe

Ledamot i Hälso och sjukvårdsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-15 09:25