Tystnaden fortsätter om sjukhusets framtid i Hässleholm

Berit Wirödal är fortfarande osynlig i debatten om framtiden för Hässleholms sjukhus.

Vi ställde frågor till dig för någon månad sedan men har inte fått någon kommentar från dig.

Vi vill ha ett svar från dig där du talar om hur du ställer dig till det så kallade förnyelsearbetet som ni nu arbetar med i majoriteten i region Skåne. Vill du medverka till att akutmottagningen stängs nattetid i Hässleholm. Vilka fler avknoppningar kommer du att ställa dig bakom för vårt sjukhus? Vi socialdemokrater vill ha kvar akuten på nattetid i Hässleholm.  

Du Berit har ju tidigare under olika majoriteter drivit att Hässleholms sjukhus skulle utvecklas till ett fullvärdigt sjukhus. Vi måste ställa frågan igen – VARFÖR ÄR DU SÅ TYST?

Du har inte heller talat om för oss vad du tycker om kösituationen och den katastrofala ekonomin i omsorgsnämnden i Hässleholms kommun. Du tillhör majoriteten i fullmäktige här också och har tidigare haft mycket synpunkter. Kom fram ur ditt gömställe Berit!

Rolf Delcomyn

Lena Wallentheim

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-06 11:13