Utveckla, inte avveckla Kulturskolan i Hässleholm

Vi Socialdemokrater värnar Kulturskolan i Hässleholm. Det är en skola med mycket engagerade lärare som ger våra barn och ungdomar en meningsfull fritid med estetisk inriktning.
Vi kan konstatera precis som Hässleholms Kulturskolas Föräldraförening att elever i verksamheten har minskat. Vi Socialdemokrater har motionerat om en avgiftsfri Kulturskola i Hässleholms kommun. Kulturskolan måste få resurser för att kunna ta emot alla ungdomar som vill delta i Kulturskolans verksamhet. Det ska inte vara plånbokens storlek som ska avgöra om man ska kunna delta i Kulturskolans verksamhet eller inte.
Socialdemokraternas plan för Kulturskolan är att den ska utvecklas inte avvecklas, alla ska ha möjlighet att vara med och lokalfrågan måste lösas. Under åtta år har majoriteten gjort besparingar på kulturen. Vi har för avsikt att öka förenings- och projektbidragen som kan sökas av föräldraföreningen. Vi hoppas på ett gott samarbete med Kulturskolans föräldraförening.
Socialdemokraterna i Hässleholm har inga nedskärningar i sin budget i Hässleholms kommun till skillnad från övriga partier i Hässleholm, förutom Vänsterpartiet.
Verksamheten ska inte centraliseras utan den ska vara flexibel och kunna möta upp ungdomarna där ungdomarna finns.

Joachim Fors
2:a v. ordförande
Barn och Utbildningsnämnden

Helena Malje
2:a v.ordförande
Kulturnämnden                    

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-06 13:32