Vad händer med Hässleholms sjukhus?

Region Skånes styrande borgerliga majoritet (M, Fp, C, Kd och Mp) försämrar vården för de boende i nordöstra Skåne. Nu verkar Hässleholms sjukhus vara allvarligt hotat. Anledningen är att den borgerliga regionledningen gett sjukvården en alltför snål budget som tvingar sjukvårdsförvaltningarna till stora nedskärningar. I nordöstra Skåne försöker man klara de svåra ekonomiska förutsättningarna genom omorganiseringar som i praktiken innebär att Hässleholms sjukhus avlövas viktig verksamhet.

De palliativa slutenvårdsplasterna (hospice) för svårt sjuka och döende patienter har redan stängts i Hässleholm. Det innebär en klar försämring för de patienter som vill tillbringa sin sista tid i en välkänd miljö nära sina anhöriga. Sterilcentralen, där verktyg till operationer steriliseras, ska enligt uppgift också flytta från Hässleholm. Och nu har förvaltningsledningen tagit fram ett förslag att stänga närakuten på Hässleholms sjukhus.

En nedläggning av akuten skulle drabba inte bara de boende i Hässleholm hårt utan hela befolkningen i nordöstra Skåne. Avstånden i denna del av Skåne är relativt långa. Hässleholms sjukhus är därför inte bara en angelägenhet för Hässleholmsborna, patienter från såväl Perstorp som Osby söker sig hit. En nedläggning av närakuten i Hässleholm skulle också innebära att trycket på Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) ökar. Sommaren visade att även CSK nu har drabbats hårt av de borgerliga nedskärningarna på vården med köer på akuten och brist på vårdplatser. Det saknas dessutom tillräckligt med vårdplatser i Hässleholm, därför måste sjukhuset byggas ut istället för att avvecklas.

Vi ställer oss mycket frågande till om det verkligen är patientens bästa som är i fokus för de förändringar av Hässleholms sjukhus som diskuteras. Eller handlar det enbart om att klara av att hålla den strama ekonomiska budget som sjukvården fått av den borgerliga regionmajoriteten?

Socialdemokraterna värnar alla de skånska sjukhusen. Det finns inget självändamål med att centralisera vården till de stora sjukhusen, det är inget som säger att det blir billigare eller bättre för patienterna.  Istället vill vi utveckla och förbättra Hässleholms sjukhus. De boende i nordöstra Skåne behöver vård på nära håll och då har Hässleholms sjukhus en viktig roll att spela.

Vi Socialdemokrater vill sätta patientens bästa i fokus för sjukvårdspolitiken och därför vill vi att Hässleholms sjukhus och dess närakut ska få vara kvar. Vi föreslår också en budget som sätter stopp för de nedskärningar som den borgerliga regionledningen gör på sjukvården. Istället vill vi tillföra tillräckligt med resurser för att kunna anställa mer personal och öppna fler vårdplatser.

Socialdemokratiska regionfullmäktigeledamöter från nordöstra Skåne:

Henrik Fritzon
Ing-Britt Hoff
Elisabeth Holmer
Ulf Peter Honoré
Karl-Erik Innala
Ewa Pihl Krabbe
Lena Nilsson
Irene Nilsson
Anders Wallentheim

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-27 18:30