Vad ska hända med Hästveda vårdcentral?

Det är inte helt lätt att hänga med i turerna kring Hästveda vårdenhet och hur framtiden för denna ska se ut. Det är inte heller helt enkelt heller att få någon ansvarig att lämna några besked. Och vem är egentligen ansvarig för vad? Detta är en svaghet i organisationen kring Hälsoval Skåne – en bristande tydlighet om vem som har mandat att ta viktiga och mycket avgörande beslut över den primärvård som bedrivs av Region Skåne. Vem äger frågan om etablering av nya enheter eller filialer? Vem äger frågan om eventuella nedläggningar eller sammanslagningar av befintliga enheter? På detta finns inga tydliga svar. Forskning och kompetensutveckling är andra frågor som ägaren för verksamheten behöver styra tydligt.

Det går inte att låta verksamheterna sköta detta allt efter förmåga. Sådana här oklarheter i organisationen gynnar inte heller rekryteringssituationen till vårdenheterna i norra Skåne. Men vi tror inte heller, som centerpartisten Per-Ingvar Johnssons (C) förslag, att lösningen ligger i att tvinga läkare från Lund och Malmö att tjänstgöra hos oss här i norr. Men det är just på grund av dessa organisatoriska oklarheter i Hälsoval Skåne som ansvariga regionrådet Catharina Blixen-Finecke (M) kan gömma sig bakom sina tjänstemän och ömsom komma med besked om att hon har beslutat att läkarbemanningen på vårdenheten i Hästveda ska vara minimal.

Innan vattenskadan som skedde fanns det överhuvudtaget inga diskussioner om att dramatiskt minska läkarbemanningen på vårdenheten. Det fanns även en ordning då sjukhuset i Hässleholm garanterade läkarbemanningen. Detta innebar en kontinuitet för patienterna vilket var positivt och dessutom användes Region Skånes kompetens och skattepengar på ett förnuftigt sätt. Dessutom har patienterna varit mycket nöjda med detta arrangemang. Men samarbetet avbröts och den nu rådande situationen är ett faktum. Det känns onekligen mycket märkligt att detta goda exempel inte utvärderas och värnas!

Den nu rådande borgerliga röran kring vårdenheten innebär att man tvingas förlita sig på dyra stafettläkare som förutom en högre kostnad på grund av en bristande kontinuitet innebär risk för patientsäkerheten. Det är inte acceptabelt. Nu krävs ett tydligt ledarskap och en organisation som handskas med ägarfrågorna på regionens vårdcentraler. Det är det enda sättet att kunna säkerställa läkarbemanningen på vårdcentralen i Hästveda samt för att vårdenheterna i nordöstra Skåne fortsättningsvis ska bli attraktiva arbetsplatser för nya och gamla medarbetare.

Lars-Göran Thulin (S)

Rolf Delcomyn (S)

Irene Nilsson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-06 11:14