Väntar fortfarande på svar från Folkets Väl

Svar till Mikael Björklund, Folket Väl

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har inte missat att Folkets Väl la en egen budget i november 2013. Men vad vi inte vet är på vilket sätt ni ska genomdriva de besparingar som ni la på nämnderna. Vi fick inget svar på fullmäktigemötet utan där sa er representant att vi skulle få denna information löpande under året. Vi väntar fortfarande. Det enda ni konkreta förslag ni presenterat är att de politiska arvodena och partistödet ska sänkas, men era förslag stämmer inte överens med den besparing på 9 miljoner som ni la i er budget gällande politiska kostnader. Ni föreslog större besparingar på Fritidsnämnden och Kulturnämnden än vad majoriteten gjorde, vad tänker ni lägga ner eller förändra? Du skriver i din insändare  axplock från valprogrammet, en hel del av dessa punkter kan vilket parti som helst skriva under på.  Vem vill inte ha en kärleksfull omvårdnad av våra sjuka och våra äldre? Vem vill inte ha trygghet och säkerhet för alla hemma och på allmän plats? Men vad ska ni göra för att skapa detta?
En annan av dessa punkter är: en skola som tar tillvara varje elevs förutsättningar. Hur ska ni lyckas med detta när ni lägger en besparing på skolan med 28 miljoner på 2 år. Frågorna hopar sig.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterade en budget utan neddragningar på äldre- och handikappomsorgen, skolan, socialen, kulturen och fritiden.  Vi är helt övertygade att detta är viktiga områden för Hässleholmarna och verksamheterna tål inte fler neddragningar.

Lena Wallentheim
oppositionsråd (S)
Per- Åke Purk
gruppledare (V)

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-04 10:21