Vårdval och vårdspar i Hästveda

Ett par dagar efter att vi fått barn så har Region Skåne i valfrihetens tjänst gjort ett val åt oss, om vilken vårdenhet vårt barn ska tillhöra om vi inte själv orkar välja.
Eftersom vi bor i Hästveda så utgår man ju från att vår vårdenhet blir Hästveda vårdcentral eller Solbrinken (Ljungdala) och filialen Hästveda.

Men nej det är inte alltid som man tror. I det brev som vi fått hem så har regionen förhandsvalt den privat drivna vårdenheten i Broby. Detta brev är undertecknat av Carin Nordqvist Falk, Chef för Hälsoval Skåne.

Men det är mer mystiskt än så. Brevet är utskickat från vårdenheten i Broby. Så vem har gjort valet, regionen eller vårdbolaget? Vem jobbar för vem?

Jag önskar att våra Socialdemokratiska representanter i Hälso och sjukvårdsnämnden agerar och tar upp frågan.
Vi vill faktiskt ha vår vårdcentral/filial kvar här i Hästveda. Det verkar vara många som inte vill. Efter att uppmärksamheten som var kring denna fråga för något år sedan nu lagt sig så har man istället gjort ytterligare försämringar av servicen och minskat ner BVC öppettiderna från alla vardagar till en dag i veckan.

Men när man satt på möten här i Hästveda lovade man att utöka servicen succesivt. Men att patientunderlaget var avgörande. Men det blir ju svårt att bättra på patientunderlaget om man per automatik tillhör en annan vårdenhet

Anders Rongby (S)

 

Svar till Anders Rongby ang. vårdval och vårdspar

När förslaget om vårdval inom sjukvården i Region Skåne genomfördes av den sittande högeralliansen röstade vi socialdemokrater nej till förslaget.

Anledningen till att vi röstade emot förslaget var att vi ville att alla skulle ha närheten till sin Barnavårdscentral (BVC) och till sin läkarkontakter på orten.

För att behålla sin BVC och sin läkarkontakt på orten – även om det är en filial – är det mycket viktigt att själv aktivt lista sig på sin lokala vårdcentral.

För ett par månader sedan tog jag upp just denna fråga till diskussion i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN). Vid detta tillfälle fick vi en genomgång av vårdvalet av Region Skånes medicinske rådgivare Magnus Kåregård. På en direkt fråga om det stämde att man inte kan lista sig på filialerna – exempelvis Hästveda vårdcentral – svarade han att så var fallet.

Med utgångspunkt från detta kommer vi socialdemokrater i HSN att vid nästa sammanträde med HSN den 5 december lägga ett förslag på att akrediteringsreglerna ska ändras på sådant sätt att en aktiv listning ska kunna genomföras även på vårdcentralsfilialerna.

Lena Nilsson (s)
Hälso- och sjukvårdsnämnden

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-12-26 10:34