Vem tar hand om de sjuka när det saknas stöd från anhöriga?

Multisjuka äldre hamnar ofta mellan stolarna i vårdapparaten, värst är det för de som inte har anhöriga som kan assistera dem. Alla ska ha lika rättigheter och får vård efter behov.

Ulla Gurner, ansvarig för SKL:s kartläggning och Johan Fastbom Docent i Geriatrisk farmakologi ARC har gjort en grundlig granskning av situationen. De har gjort ett urval i undersökningen och under 18 månaders tid intervjuat 264 patienter i åldersgruppen 75 och äldre. Dessutom har man intervjuat 233 anhöriga.

Det framkom att situationen för multisjuka äldre är problematisk, bland annat visar det sig att viktminskning under de senaste två åren i snitt låg på 8kg. De som hade gått ner mest hade gått ner 28 kg på två år. Snittet på läkemedelsförbrukning låg på 9,9 tabletter per dygn. Maximum låg på 27 tabletter per dygn.

För att komma till rätta med problemen behövs det tydliga riktlinjer för ett bättre samarbete mellan kommuner och landsting. Det finns också ett behov av att tillskjuta mer resurser för att satsningar ska kunna genomföras. Detta är två viktiga åtgärder för att våra äldre ska få den vård de behöver och för att vi ska få en äldreomsorg som är värd namnet.

Om vi ser den palliativa vården och vård i livets slutskede ur ett skånskt perspektiv så har i Skåne alldeles för få platser. De som jobbar med detta får inte tillräckliga resurser för att göra sitt arbete på bästa sätt. Framför allt finns det inte ett tillräckligt bra samarbete mellan kommunerna och Region Skåne. Även här behövs det tydligare rutiner och mer resurser för att verksamheten ska kunna bli bättre.

Alla människor boende i Skåne, med sina unika behov och förutsättningar ska tillförsäkras en värdig och välfungerande vård vid livets slutskede.

Vi behöver utbildning för all personal i Region och kommuner.
Men framför allt behöver vi ett bra samarbete.

Vi ska också se till att ha forskningsanslag när det gäller detta område.
Inför döden är vi alla lika och vi kommer antagligen, någon gång i framtiden, att vara i behov av en väl fungerande omsorg.

Lena Nilsson
Regionfullmäktigeledamot (S) från Tyringe

Publicerad i Norra Skåne 10 september 2011

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-03 10:41