Hässleholm 100 år - Vi vill bli 100 på alla områden

Vi Socialdemokrater accepterar inte den vanskötsel som skett av jubilaren på senare år. Vi vill ha ordning och reda i politiken och i kommunen!

Vår underbara kommun förtjänar något bättre än det som finns idag. Det kan aldrig tjäna framtiden för vår kommun med partier som ägnar sin mesta tid åt tvivelaktiga beslut och inte åt kommuninvånarnas bästa. Det är helt oacceptabelt!

Vi vill återskapa en framtidstro och en optimism hos våra kommuninvånare när vi tillsammans bygger vår hållbara framtidskommun. Öppenhet och ärlighet är vår ledstjärna!

Full sysselsättning är ett våra främsta mål! För att nå detta mål måste kommunen skapa goda förutsättningar för nyetableringar av företag och verksamheter i hela kommunen.

Satsningar på att stimulera nybyggnation av energieffektiva bostäder, både på vår vackra landsbygd som i våra tätorter, är ett måste för kommunens utveckling.

Våra barn och ungdomar ska erbjudas de bästa förutsättningarna för lärande i förskolan, grundskolan och på gymnasiet i vår kommun.

Det ska vara tryggt att bli gammal i Hässleholms kommun och den enskilde ska ha större möjlighet att påverka sin tid för omsorg.                   

Kultur och fritidsverksamhet ska stimuleras i hela kommunen. Inga nedskärningar ska göras på dessa områden. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens framtida utveckling.

Hässleholms position som en ledande miljökommun när det gäller återvinning ska stärkas ytterligare.

För att främja en god hälsa hos kommuninvånarna ska alla typer av missbruk bekämpas.

Vid behov ska försörjningsstöd erbjudas som en hjälp tillbaka till egen försörjning.

Socialdemokraterna har och kommer alltid att bekämpa orättvisorna i samhället.

Hur vill du ha det i Hässleholms kommun?

Valet är Ditt!

Hässleholms kommun kan bättre!

 

Uttalande antagit vid årsmötet den 17 mars 2014.

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-05 08:42