Vi vill utveckla och förbättra Hässleholms sjukhus

Vi vill ha kvar ett välfungerande sjukhus i Hässleholm Den moderatledda ledningen i Region Skåne försämrar sjukvården i Hässleholm. Sjukhuset är återigen drabbat av nedskärningar och ogenomtänkta förändringar. Vi socialdemokrater vill därför vara mycket tydliga med att om vi vinner valet i september kommer vi se till att Hässleholm har kvar ett välfungerande sjukhus.

Det presenteras ständigt nya förslag på förändringar som avlövar sjukhuset. Sedan tidigare har de palliativa slutenvårdsplatserna (hospice) för svårt sjuka och döende patienter stängts i Hässleholm. Till hösten kommer kirurgi och ortopedi att försvinna från akutmottagningen. Det innebär att patienter som exempelvis behöver gipsas på kvällar eller helger måste ta sig till Kristianstad istället.

Akutmottagningen i Hässleholm är en angelägenhet för långt fler än enbart hässleholmarna, eftersom patienter från både Osby och Perstorp söker sig hit. För oss socialdemokrater är det självklart att de boende i Hässleholm med omnejd behöver en välfungerande akutmottagning som de kan vända sig till även om de blir sjuka på kvällar och helger.

Det innebär ytterligare en försämring av sjukvården att vårdcentralen i det socialt utsatta bostadsområdet Ljungdala på förslag ska flyttas till sjukhuset. Vi är positiva till att det finns vårdcentraler på sjukhusområdet dit människor med lättare sjukdomar kan vända sig istället för att gå till akuten. Men det får inte ske på bekostnad av tillgängligheten för mer än 8000 listade patienter i bostadområdet Ljungdala.

Förändringarna av sjukvården i Hässleholm sker helt uppenbart inte utifrån patientens bästa. Istället görs de för att sjukvården ska klara av att hålla en snålt tilltagen budget som den moderatledda regionledningen beslutat om. År av nedskärningar har drabbat sjukvården mycket hårt och det bara fortsätter. Detta måste få ett slut.

Vi socialdemokrater står för en annan politik. Vi anser att de små sjukhusen har en viktig funktion att fylla och det finns därför ingen anledning att centralisera all vård till de stora sjukhusorterna. Vi vill därför utveckla och förbättra Hässleholms sjukhus och de verksamheter som finns här. Boende i nordöstra Skåne måste ha bra vård på nära håll. Vi kommer också tillföra mer resurser till sjukvården för att kunna anställa mer personal och öppna fler vårdplatser. Hässleholm behöver ett välfungerande sjukhus som inte får omvandlas till att enbart vara en sjukstuga.

Vi Socialdemokrater ser närheten till vård som viktig i alla former av sjukvård.

Lena Nilsson
Tyringe
Ledamot i Hälso o sjukvårdsnämnden
Region Skåne

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-04 10:14