Vilket samhälle vill vi ha?

Det känns som om vårt land står vid ett vägskäl där vi alla som bor och lever här måste ta en tydlig ställning vilket samhälle vi vill bo och leva i för framtiden.
Ett samhälle fyllt av mänsklig värme, solidaritet och empati för de svaga och mest utsatta.
Arbetslösa, pensionärer, sjukskrivna, människor med olika funktionsnedsättningar, nysvenskar, samt våra ungdomar.  Alla som är i behov av extra stöd, insatser, hjälpmedel osv
Frågan är hur skall kostnaden till detta stöd finansieras? Via försäkringar som var och en själv får införskaffa och betala? Via egenavgifter? Allmosor och insamlingar? Eller via skattsedeln ?
Vill vi ha ett samhälle byggt på devisen sköt dig själv och skit i andra?
Har vi som är friska, som har ett arbete ett moraliskt ansvar att avstå en del för att betala för det skyddsnät vi allra flesta tar som en självklarhet i detta land. Skyddsnät som trots hårt motstånd från borgerligt håll genom historien format och skapat ett samhälle att vara stolt över!
Vi får inte gå i fällan att ta allt som självklarheter utan alla verkligen fundera över hur vårt land har byggts upp, hur vi kan bevara det med stolthet. Och hur vi kan fortsätta bygga på det fantastiska bygget som brukar kallas det svenska folkhemmet. Låt oss utvecklas som olika individer men med ett gemensamt ansvar!

Anders Wallentheim
Fritidspolitiker Socialdemokraterna

Sidan uppdaterades senast: 2015-04-10 18:45