Vill ha återvinning även lördagar

I Hässleholms kommun är vi duktiga på sopsortering, vi är till och med bland de bästa i landet.

Det tycker vi är bra att det är så och vi vill att vi ska bli ännu bättre på att ta hand om våra sopor.

Då är det väldigt märkligt att man från Hässleholms Miljö beslutar att återvinningscentralerna i Hästveda, Tyringe och i Sösdala ska få försämrade öppettider. Hässleholms Miljö har beslutat att inte fortsätta ha öppet den enda lördagen i månaden som man hittills har haft. Samtidigt så utökar man öppettiderna på Återvinningscentralen i Vankiva för att möta upp det ökade trycket som vad vi kan förstå redan är högt där. Vi befarar att vi kommer se mer skräp i naturen på grund av de försämrade öppettiderna i kransorterna. Hänsyn bör även tas till kommunens sommar och vinterboende turister som är här oftast under helgerna. Man kanske kan hitta andra sätt i dessa orter än att ha öppet på lördagar under hela året, man kan tillexempel ha öppet till kl. 20 en dag i vecka så att de som jobbar till kl. 17 eller senare har möjlighet att bli av med sina sopor och sitt trägårdsavfall på ett miljövänligt sätt. Men även kanske ha öppet på lördagar under våren. Det är bara två förslag av många hur man kan förbättra Hässleholms Miljös verksamhet. Men som i alla andra företag så måste man genomföra effektiviseringen innan man avslutar det som har varit. Så behåll öppettiderna tills Hässleholms Miljö har hittat ett annat och effektivare sätta att hålla en god service i de orter som blir drabbade.

Socialdemokraterna i Hästveda, Tyringe och Sösdala vill bevara öppettiderna på Återvinningscentralerna.

Joachim Fors                                                      
Ingrid Nyman
Connie Asterman

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-22 15:36