Mörk framtid för yrkesutbildningar

Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Folkets väl med hjälp av Sverigedemokraterna har beslutat att inte ta in elever på industriprogrammet, finsnickeriutbildningen och utbildningen till lastbilsmekaniker på Jacobsskolan inför nästa läsår. De spikade även igen dörren för humanistiska programmet och delar av estetiska programmet samt barn- och fritidsgrenen socialt arbete.

Konsekvenserna av majoriteten och Sverigedemokraternas beslut kan bli stora. Industrin behöver utbildad arbetskraft. Elevernas valmöjlighet i Hässleholms kommun inskränks och på sikt får vi färre som vill gå i Hässleholms gymnasieskolor.

Med det beslut som majoriteten och Sverigedemokraterna nu har fattat är det risk att kompetenta lärare får sluta. Maskinparken kan komma att plockas bort och att starta upp programmen igen känns som en omöjlighet.

För att elever och ungdomar ska få jobb krävs det utbildning. Om möjligheterna till detta tas bort blir det svårare för dem att få ett arbete.

Socialdemokraterna i Barn och utbildningsnämnden vill hålla utbildningarna öppna samt starta upp VVS-programmet och hitta lösningar för att ge eleverna möjlighet att läsa det program som de önskar i Hässleholms kommun. Vi tror på Hässleholm som utbildningskommun och vi vet att vi har duktiga lärare och bra skolor. Varför vill majoriteten och Sverigedemokraterna minska möjligheterna för ungdomarna att studera i Hässleholms kommun?  

Joachim Fors
2:e vice ordförande BUN

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-03 13:02