Att vara ett offentligt föredöme

På senaste fullmäktigesammanträdet fick vi återigen uppleva beteende som inte hör hemma i en demokratisk vald församling. Kränkande kommentarer, flin och hånskratt mot en del talare och applåder från några ledamöter. Taktiken att skapa oreda och misstroende ställer vi inte upp på. Det leder bara till politikerförakt hos väljarna.

Det här respektlösa uppträdandet visas ofta mot kvinnliga ledamöter. Det har faktiskt gått så långt att en del talare inte vill blicka ut mot församlingen för att slippa obehaget att mötas av förakt, härskarteknik och tillrättavisningar.

Det fanns en tid då våra sammanträden i fullmäktige byggde på respekt och förtroende. Det kunde vara tuffa debatter då också men man gick nästan aldrig över gränsen för vanlig hövlighet och respekt för andras åsikter. Ofta debatterades det med glimten i ögat och skämten var trevliga och piggade upp församlingen.
Vi vill se en retorik och etik som tas på allvar och gör att fullmäktige kan vara en förebild för våra medborgare.

Marianne Nilsson
Helena Malje
s-ledamöter i Hässleholms fullmäktige

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-02 17:17