SD saknar medel för bevarande av byskolor

Patrik Jönsson skriver i en insändare den 18 december att SDs budget medger ett bevarande av byskolorna. Men vi kan inte hitta en enda krona riktat till detta i deras budgetförslag. Han skriver också att de minskat anslag till skolornas administration. Vi vet inte vilken statistik han hänvisar till. Kostnad för betygpoäng i Hässleholm är 371 kr att jämföra med landets medelvärde på 368 kr. Patrik skriver också att i alliansens budget finns inget om nerläggning av byskolor. Men om Patrik hade lyssnat på debatten så var John Bruun (L) väldigt tydlig på just den punkten. Han menade på att både Ballingslöv och Vanneberga skola kan läggas ned.  

 SDs budget röstades ner för att den innehåller en världsbild som inte stämmer med verkligheten. Utgångspunkten i deras budget är ett samhälle där vi alla är likadana, pratar samma språk, har samma kultur och traditioner, delar samma tron och intressen. Det är en utopi i en globaliserad värld. Det vore också tråkigt och improduktivt då skillnaderna gör att produktiviteten och kreativiteten ökar i samhället.

 Mellan åren 2016 och 2019 drar SDs budget in 16 miljoner från skolan, 16 miljoner från socialen och 8 miljoner från omsorgen. De menar att ett samhälle utan invandring behöver mindre antal lärare och kuratorer, mindre behov av ekonomiskt bistånd och färre i behov av stöd.

 Hur blir då samhället om vi genomför SDs politik? I första hand värre för alla då mindre pengar ska delas bland fler personer (befolkningen ökar ju). Om det skulle gå att ta bort lärare bara för de nyanlända och behålla lärarna för ”svenska” barn blir kontentan ett samhälle med stora klyftor och stora sociala skillnader. Kan du föreställa dig detta? Oavsett vilken grupp du skulle hamna i tror vi att ingen grupp skulle få det bättre, inte heller de som hamnar i gruppen med ”högre status”. 

 Joachim Fors (S)
Ordförande BUN

Dolores Öhman (MP) 
Viceordförande BUN

Anders Edwall (C)
Ledamot BUN

Sidan uppdaterades senast: 2015-12-20 12:08