Sansa er i debatten!

Låt det inte gå längre, ett ordkrig med smädelser leder till känslomässiga låsningar och stannar kvar för lång tid, och spiller tyvärr över även i andra frågor där man kunde vara överens.
Vi har representativ demokrati och inte gatans parlament. Varje parti har sina förberedande möten, där olika frågor bereds, så och musikpaviljongen på T4.
På dessa möten kan det ibland gå hett till, olika åsikter bryts, men när man sen går till beslut, så gäller det.
Vi har berett även frågan om paviljongen, senast på arbetarkommunens möte den 26 januari på T4. Planförslaget redovisades detaljerat vad gäller storlek, plats, åverkan på träd samt flyttningen av paviljongen upp till plan invid matsalen. Man kommer också placera sittbänkar där. Byggnaden blir 15 x 18 meter och i 5 våningar.
Jag har varit på plats och stegat ytan, där finns låga buskar på båda sidor som tas bort, inga träd behöver fällas men korta in grenar, så parken finns kvar.
Jag anser vi kan bygga lägenheter där.
När det gäller fullmäktigemötena så finns det ingen anledning att alla ska gå upp i talarstolen eftersom frågorna är beredda tidigare, såvida du inte har viktiga detaljer som ej kommit fram.
Argumenten ska fram och röstningen ska genomföras, sen gäller majoritetsbeslut.
Samtidigt är det viktigt med fria ordet t.ex. i Norra Skåne, och jag har all respekt för allas åsikter, självklart påverkas man. Demokrati är inte enkelt, som W. Churchill sa en gång när han inte fick sin vilja igenom, ”demokrati är ett jävla skit, (och efter en stund) men det finns inget bättre”.

Själv jobbar jag i miljönämnden för Socialdemokraterna.

Greger Johnsson

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-09 17:35