Socialdemokraterna står upp för Hästveda

Det socialdemokratiska samhällsbygget förutsätter att hela Sverige ska ges förutsättningar att utvecklas. Vi är övertygade om att Hästveda har stor potential och är imponerade över det engagemang som finns hos dess invånare. Det engagemanget bådar gott inför framtiden och kan fungera som en förebild för andra samhällen i liknande situation runt om i Skåne och Sverige.

Efter att vi socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet tog över makten i Region Skåne har vi infriat vårt vallöfte om att återstarta buss 536 som binder samman Hästveda med Hässleholm och Osby. Möjligheten att resa kollektivt kommer att bli allt viktigare för en orts attraktivitet och förmåga att locka till sig både företag och nya invånare.

En annan viktig fråga som vi vet ligger Hästvedaborna varmt om hjärtat är tillgången till läkare. Orten har länge varit helt utan läkarnärvaro. Vi socialdemokrater lovade i valrörelsen att göra allt vi kunde för att det åter skulle finnas en läkare på plats i Hästveda, åtminstone några timmar i veckan. Tillgången på vårdcentralsläkare i form av allmänspecialister är väldigt begränsad, inte minst i nordöstra Skåne. Men vi kan med glädje säga att Hästveda åter har fått en läkare på plats. Det finns nu en äldremottagning i Hästveda med läkare som några timmar i veckan tar emot patienter som fyllt 75 år.

Vi har också startat ett unikt projekt med ett så kallat virtuellt vårdrum. Hästveda är först ut i Skåne med att låta doktorer träffa sina patienter över videolänk. Genom att sitta i Hässleholm eller på någon helt annan plats kan en läkare ta emot och undersöka patienterna via videolänk. Vi tycker att projektet är mycket spännande och kommer att följa utfallet noggrant.

Det virtuella vårdrummet kan inte ersätta en läkare på plats. Men tillsammans med äldremottagningen är det ett tydligt steg på vägen för en bättre läkarnärvaro i Hästveda. Vår ambition är att fortsätta utveckla läkarnärvaron. Under tiden är Hästveda med och driver den digitala utvecklingen av sjukvården i Skåne framåt. Det är vi väldigt tacksamma för.

Maria Nyman Stjärnskog, Regionråd och Ordförande i Kryh, Region Skåne

Irene Nilsson, 1:e vice ordförande i Kryh, Region Skåne

Lena Wallentheim, Kommunstyrelsens ordförande i Hässleholm

Ingrid Nyman, ordförande i Hästveda S-förening

Sidan uppdaterades senast: 2016-07-11 12:06