Jodå, Sverigedemokraterna talar med kluven tunga!

Till skillnad från Patrik Jönsson så arbetar Socialdemokraterna i nuet. Vi anser att man måste agera när det behövs och inte bita sig kvar i gamla strukturer om det finns ett behov av att förändra, verkligheten ser inte ut som den gjorde 1945! Detta med tanke på Patriks Jönssons påhopp om att vi Socialdemokrater har varit delaktiga i att skolor har fått läggas ner.  

Vad det gäller Vanneberga skola så har inte vi drivit den frågan utan det är Liberalerna i Hässleholm som driver den. Det var deras(Alliansens) budgetförslag som ni Sverigedemokrater röstade på. Då ni tillsamman har ett mandat mer än minoritetsstyret så förmodar jag att ni i SD står bakom den budget som förespråkar en nedläggning av Vanneberga skola eller någon annan byskola. För annars skulle ni röstat på ert egna budgetförslag, vilket ni inte gjorde.

Patrik menar på att jag ljuger om att deras budgetförslag skulle bryta mot lagar och regler. Men det är inte sant att jag skulle fara med osanning, det är bara att läsa i SDs budgetförslag. Man drar ner två miljoner om året i fyra år, hela neddragningen ska ske genom att man inte ska hjälpa invandrarnas barn. Skollagen medger inte att man lyfter ut en grupp barn och elever och säger att er ska vi inte hjälpa.

Vidare menar Patrik att om vi inte tar emot invandrare så får vi mer pengar att röra oss med och att vi Socialdemokrater inte förstår detta. Att vi vill hjälpa människor oavsett vilken hudfärg man har, det kallas empati. Det är kanske dags för Patrik Jönsson och Sverigedemokraterna att slå upp det ordet.

 

--------------------------------------
Svar till Patrik Jönsson (SD)
Om Patrik hade lyssnat på hela budgetdebatten så säger John Bruun (L) att vi vet hur man ska spara. ”Vi vill lägga ner skolenheter”. När har lyssnat på debatten i kommunfullmäktige och i Barn och utbildningsnämnden så är det inte svårt att inse vilka skolenheter John syftar på. Att SD inte får gehör för sitt budget förslag är ju inte så konstigt med tanke på att den bryter mot rätt många olika lagar och regler. Bland annat att man inte ska hjälpa alla barn och elever i skolan utan man ska göra skillnad på om man är född i Sverige eller inte. För mig är det helt oacceptabelt att man bestraffar barnen och eleverna för något det inte kan hjälpa, nämligen i vilket land man är född.
SD får ordet administration till att låta som något fult och något som inte behövs. Men om vi inte har en administration i Barn och utbildningsförvaltningen så har vi inte heller en fungerande verksamhet. Då måste vi belasta vår förskolepersonal, lärare och rektorer med de sysslor som administrationen gör idag. Jag vet att dessa grupper jobbar redan tillräckligt och jag vill inte belasta förskolepersonal, lärare och rektorer med mer administrativt arbete utan snarare tvärtom.
Patrik Jönsson ställer en direkt fråga till mig i sin insändare ”kommer ni Socialdemokrater att försöka lägga ner Vanneberga skola och kommer ni att lägga ner andra skolenheter i kommunen denna mandatperioden?”. Frågan är inte helt okomplicerad då det finns många faktorer som spelar in. Kommer SD att verka för att Barn och utbildningsnämnden får en lägre budget även nästa år? Vilka skolor väljer föräldrarna till sina barn och ungdomar? Klar man att rekrytera legitimerad personal till skolenheterna mm. Detta är en del av de frågor som man måste ha klart för sig innan man svarar på Patriks fråga. Det jag kan säga nu är att den budget som Moderater, Kristdemokrater och Liberaler röstade igenom med stöd av er i SD underlättar inte denna diskussion. Socialdemokraterna har inte drivit frågan om att lägga ner Vanneberga skola och vi driver den inte heller, men SD stöd till Alliansens budget gör ju att ni talar med kluven tunga, ni skriver en sak i insändaren men ni röstar helt annorlunda. Ni måste ju själv inse vilka signaler ni sänder om er trovärdighet om ni inte ens röstar på er egen budget, vilket ni inte gjorde

 

---------------------------------

I en debatt som just nu pågår säger Sverigedemokraterna att man är emot nedläggningen av Hässleholms kommuns byskolor. Men varför röstade SD då på en budget som ville lägga mer två byskolor är för mig en gåta. SD röstade på den skolbudget som Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna la i kommunfullmäktige. Man gjorde det till och med efter det att Liberalernas starke man John Bruun varit uppe i talarstolen och sagt att Liberalerna vill med vår budget lägga mer Ballingslöv skola och Vanneberga skola. Nä! ni Sverigedemokrater måste börja ta ansvar och stå för vad ni gör och hur ni röstar, sluta lura medborgarna. Det finns inte med i den styrande majoritetens internbudget att vi ska lägga ner någon byskola och den budgeten ville ni inte delta i. Så frågan är vad vill Sverigedemokraterna? För just nu talar SD med kluven tunga.

Joachim Fors
Ordförande Barn och utbildningsnämnden
Sidan uppdaterades senast: 2016-02-13 12:20