Finja-Tyringe

Ordförande

Connie Asterman
Gamla vägen 16, Västra Torup
Box 119
282 22 Tyringe
Mobil 0708-15 41 54
asterman@bredband.net         

Kassör

Martin Pålsson
Matterödsgatan 43
282 32 Tyringe
Tel. 0451-500 57
bam.palsson@telia.com

Vice ordförande

Tommy Nilsson
Lantmannagatan 8
282 33 Tyringe
Mobil 0709-81 83 68
tommy.nilsson51@telia.com

Sekreterare

Greger Johnsson
Örholmavägen 24
281 53 Finja
Tel. 0451-164 04
gunogreger@gmail.com

Ledamöter

Nils-Arne Petersson
Misterhult 5353
282 92 Västra Torup
Mobil 0708-55 05 70
nils.arne.peter@tele2

Lena Nilsson
Lantmannagatan 8
282 33 Tyringe
Mobil 0709-31 85 51
lena.nilsson00@telia.com

Monica Ero
Industrigatan 1
282 33 Tyringe
Mobil 070-665 92 33
monicaero@telia.com

Styrelsesuppleanter

Pelle Svensson
Matteröd 2807
291 82 Matteröd
Mobil 076-899 99 69
pelle.svensson@ikea.com

Gösta Olsson
Finja 9097
281 93 Finja
Tel. 044-23 53 18

Sven Jönsson
Pl. 9149
281 93 Finja
Tel. 0451-161 15
h.elmberg@telia.com

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-22 09:45