Sösdala

Ordförande

Joachim Fors
Sösdala 2075
280 10 Sösdala
Tel. 0451-604 40
Mobil 0706-33 49 77
joachimfors@yahoo.se

Vice ordförande

Benny Petersson
Mellby-Björkeberga 1353
280 10 Sösdala
Tel. 0451-610 33
Mobil 0708-53 09 04
benny.petersson@ifmetall.se

Sekreterare

Jonas Andersson
Trastvägen 4
280 10 SÖSDALA
Tel. 0451-833 06
Mobil 0705-30 20 98  
and_jonas@yahoo.se

Kassör

Elo Johannesen
Ljunga 1210B
280 10 Sösdala
Tel. 0451-632 85
Mobil 076-146 65 78
elo.johannesen@bredband.net

Ledamot

Christina Hofvander
Oskarsgatan 6 
280 10 SÖSDALA
Tel. 0451-613 03
Mobil 076-899 94 66 

Suppleanter

Sven Ohlsson
Kruses gata 6
280 10 SÖSDALA
Tel. 0451-607 09
Mobil 0705-866 07 09
ohlsson_sven@spray.se

Meta Jarl
Vannarödsvägen 14
281 10 Sösdala
Tel. 0451-125 57
Mobil 0708-68 45 28
meta_83@hotmail.com

Ola Lindahl
Ellasvägen 9
280 20 Sösdala
Tel. 0451-615 13
Mobil 070-885 01 52
olindahl45@gmail.com