Anna Linde (s) besöker Europaforum

På måndag 22 augusti kommer EU- och Handelsminister Ann Linde (s) till Hässleholm. Innan hon medverkar i Europaforum kommer hon att träffa elever på HTS.

Ann Linde träffar ÅK3-elever från Internationella- och Ekonomiprogrammen kl. 10.00-11.30.

Internationella klasserna arbetar med EU och internationella relationer utifrån många perspektiv och INT´s gymnasiearbete kopplas också till internationellt arbete, miljö och livsfrågor. De får förutsättningar, i sitt gymnasiearbete, att på fältstudier och besök i t ex Indien, Thailand och EU-kontoret i Köpenhamn fördjupa sig i internationella frågeställningar.

Ekonomiklassen arbetar ofta i projektform.  Exempelsvis elever med invandrarbakgrund arbetar i projekt kring ekonomi och handel i sina forna hemländer. Vidare jobbar klassen med ett större Indienprojekt utifrån miljö- och livsfrågor kopplat till ekonomi och handel.

Vid besöket på HTS kommer partiet lokalt att representeras utav Irene Nilsson och Joachim Fors.

Sidan uppdaterades senast: 2016-08-18 21:11