Grattis Camilla!

Camilla Lindoff, 1:e vice ordförande i miljönämnden, har blivit vald till 2:e vice ordförande i Klimatkommunerna. Vi gratulerar!

Om klimatkommunerna

Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Klimatkommunerna startade som ett nätverk 1 januari 2003, men blev i november 2008 en förening. Föreningen har kommuner och ett landsting som medlemmar och tillsammans drygt 3 500 000 invånare.

Vad gör vi?

Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Vi stödjer kommuner som vill arbeta med klimatfrågan och är en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat. Klimatkommunerna sprider information och erfarenheter om lokalt klimatarbete och höjer kunskapen om klimatproblematiken. Klimatkommunerna har även internationella samarbeten och kontakter med liknande nätverk i andra länder.

Läs mer på http://www.klimatkommunerna.se/

Sidan uppdaterades senast: 2015-04-10 18:19