Boka i kalendern för höstens studier

Studieinformation från Socialdemokraterna i Skåne och Hässleholm Arbetarekommun

www.socialdemokraterna.abf.se för mer studietips.

 

Boka redan nu in vår medlemsfest kvällen den 29/10 mer info kommer.

 

Nu är det dags att börja sprida informationen om höstens studieverksamhet och påbörja rekryteringen till partidistriktets utbildningar. Vi vill särskilt uppmärksamma er på inbjudan till utbildningen ”Vi styr vidare! Ledarutbildning 2018” som är partidistriktets stora utbildningssatsning inför stundande valrörelser.
Ledarskapsutbildningen syftar till att utbilda framtidens socialdemokratiska företrädare och bygga ett starkt lag även för nästa mandatperiod. Till denna utbildning förväntar vi oss att arbetarekommunerna gör en särskilt noggrann och genomtänkt rekrytering.
Utbildningen ska inte förväxlas med de kvalificerade ledarutbildningarna (steg 3 och steg 4) som partistyrelsens kansli ordnar centralt och som vi spridit information om under våren.

Vi styr vidare! Ledarutbildning 2018 (vi i Hässleholm har 3 platser)

Partidistriktet har nöjet att i samarbete med ABF inbjuda till ledarutbildningen ”Vi styr vidare! Ledarutbildning 2018”, en ledarutbildning för framtidens socialdemokratiska företrädare som tar sikte på valet 2018. Med start hösten 2016 genomför vi en omfattande utbildningssatsning för att se till att stå starka i kommande valrörelser och bygga ett starkt lag även för nästa mandatperiod.

Arbetarekommunen har en viktig roll i att göra prioriteringen av vem som kommer att delta i utbildningen. Vi ser framemot att tillsammans med er fylla samtliga 90 utbildningsplatser.

Utbildningen omfattar två internat och två endagarskonferenser med olika teman. Vänligen observera att anmälan är bindande och gäller samtliga utbildningstillfällen.

Datum: 11-13 november 2016 (internat)
Tid: Startar fredag kl 18:00 och avslutas med lunch söndag kl 12:3  Plats: Backagården, Höör
Datum: 4 februari 2017 Tid: Startar kl 09:00 och avslutas kl 16:00 Plats: Backagården, Höör Datum: 20 maj 2017 Tid: Startar kl 09:00 och avslutas kl 16:00  Plats: Backagården, Höör Datum: 22-24 september 2017 (internat) Tid: Startar fredag kl 18:00 och avslutas med lunch söndag kl 12:30  Plats: Backagården, Höör

Anmälan görs i vanlig ordning till arbetarekommunen, som i sin tur gör en prioritering och registrerar sina anmälningar senast 5 oktober till ann.olausson@abf.se eller socialdemokraterna.hassleholm@telia.com

 

Inspirationskväll utifrån regeringens arbetsmarknadspolitik

Välkommen till Kristianstad den 5 september kl 18- ca 20.

Vi partidistriktet i Skåne genomföra en inspirationskväll på temat Arbete utifrån den arbetsmarknadspolitiska rapport som partidistriktet har tagit fram och utifrån regeringens arbetsmarknadspolitik.  Ambitionen är att genomföra fyra inspirationskvällar i Skåne varav en i Kristianstad om också har till syfte att uppmana deltagarna att starta upp studiecirklar på temat.

Annelie Karlsson, riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet, kommer att medverka och hålla i utbildningen. Partidistriktet kommer att skicka ut inbjudan. Alla arbetarekommuner i närområde förväntas rekrytera till inspirationskvällen.

ABF Skåne kommer att hjälpa oss att ta fram en studiehandledning till rapporten som är klar till inspirationsträffarna. ABF bjuder även på fika.
Välkomna önskar Socialdemokraterna i Skåne.

Anmäl dig till ann.olausson@abf.se eller socialdemokraterna.hassleholm@telia.com

 

Socialdemokratisk medlemsutbildning, steg 1, i Kristianstad 

Lördagen den 1 oktober genomförs ännu en Socialdemokratisk medlemsutbildning, steg 1, för att ge nya medlemmar en möjlighet att komma in i det politiska arbetet. Utbildningen hålls i Kristianstad.

Tid: lördag 1 oktober, kl 09:00-16:00 
Plats: ABF Skåne Nordost, Fackens Hus, Kanalgatan 94, Kristianstad

Utbildningen finansieras via deltagaravgifter som betalas av respektive arbetarekommun, 175 kr per deltagare. Därför ska anmälan och eventuell avanmälan gå via arbetarekommunens studieorganisatör. 

Anmälan görs senast den 15 september via ABF Nordost via länken www.abfskanenordost.se    

ann.olausson@abf.se eller socialdemokraterna.hassleholm@telia.com

 

Socialdemokratisk medlemsutbildning, steg 2 

Tillsammans med ABF inbjuder partidistriktet nya medlemmar till Socialdemokratisk medlemsutbildning, steg 2. Utbildningen riktar sig till nya medlemmar som har gått Socialdemokratisk medlemsutbildning, steg 1, eller likvärdig utbildning. 

När: 22-23 oktober (internat) Plats: Backagården, Höör

 Anmälan görs senast 20 september.  ann.olausson@abf.se eller socialdemokraterna.hassleholm@telia.com

 

Socialdemokratisk medlemsutbildning, steg 3 

Du som har gått medlemstutbildning steg 1 och 2 är nu välkommen att söka till steg 3. Medlemsutbildningen vänder sig till dig som är nyfiken på, och vill veta mer om politik, ideologi och hur man på olika sätt kan göra insatser för partiet.

 Medlemsutbildning steg 3 genomförs fredag till söndag vid ett tillfälle. Utbildningen startar ca kl 17:00 på fredagen och slutar ca kl 15:00 på söndagen.

 Datum då utbildningen genomförs i Skåne:  

När: 30 september - 2 oktober (internat) Plats: Backagården, Höör

När: 9-11 december (internat) Plats: Backagården, Höör

Anmälan görs ann.olausson@abf.se eller socialdemokraterna.hassleholm@telia.com

 

Kvinna i Politiken - höstkonferens 

Partidistriktet i samarbete med S-kvinnor och ABF inbjuder till ännu en konferens för kvinnor med förtroendeuppdrag i riksdag, region och kommun.

Tid: 24 september, kl 10:00-15:00  Plats: Backagården, Höör

Anmälan sker senast den 31 augusti ann.olausson@abf.se  eller socialdemokraterna.hassleholm@telia.com

 

Arbetsmarknadspolitisk utbildning 

Partidistriktet inbjuder socialdemokratiska politiker på lokal, regional och riksnivå till utbildningen ”En inkluderande arbetsmarknad” helgen den 8-9 oktober 2016 på Backagårdens kurs- och konferenscenter utanför Höör.

 När: 8-9 oktober (internat) Plats: Backagården, Höör

OBS! Antalet platser är begränsat och anmälda med politiska uppdrag kopplade till arbetsmarknadspolitiken har förtur.

Anmälan görs senast 5 september ann.olausson@abf.se eller socialdemokraterna.hassleholm@telia.com

 

 Med Vänlig Hälsning

Petra Bergquist  
Ombudsman Socialdemokraterna i Skåne

Ann Olausson
Studieorganisatör i Hässleholms Arbetarekommun.

ann.olausson@abf.se 

socialdemokraterna.hassleholm@telia.com

www.abfskanenordost.se

www.socialdemokraterna.abf.se

Sidan uppdaterades senast: 2016-08-18 21:37