Budgetförslag för 2011

Onsdagen den 24 november 2010 presenterar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sitt budgetförslag för 2011 och planer för 2012 - 2013.

Tyngdpunkten i förslaget ligger på mer resurser till barn och unga via satsningar på såväl våra skolor som på ökat stöd till föreningslivet fritidsgårdar. Pengar avsätts vidare för sommarjobb till gymnasieungdomar.

För att skapa fler jobb lanseras ett nytt begrepp, "Green development city". Tanken är att skapa ett kunskapskluster i sydöstra Sverige för hållbarhetsfrågor och utveckla en samverkan mellan kommun, högskola och näringsliv. Vidare satsas på en förbättrad komvux och införande av ett väglednignscentrum för vuxenutbildning.

Hållbarhet är en viktig del i budgetförslaget och det föreslår bland annat att ett system med hållbarhetsindikatorer och miljöbudget införs. Det är rimligt att vi har samma någranna uppföljning på hur vi använder våra miljöresurser som vi har för de finansiella resurserna.

Det konstateras också i förslaget att resurserna för kommunerna är för små. Därför blir resultatet lidande och det är är ingen långsiktigt hållbar utveckling. Nu blir verksamheten konjunkturregulator och det är inte rimligt. Inkomsterna till kommunen måste öka, helst genom fler jobb och tillväxt i skattekraften.

Läs hela förslaget här.

Sidan uppdaterades senast: 2010-11-24 10:50