Budgetförslag för 2013

Måndagen den 4 juni presenterar Socialdemokraterna sitt förslag till budget för Karlskrona kommun gällande år 2013. I dokumentet finns också förslag till ramar för 2014 och 2015.

Tyngdpunkten i förslaget ligger på rejäla satsningar för fler jobb, bättre kunskaper i skolan och minskade socialbidrag. För att finansiera dessa angelägna satsningar föreslås också att skattesatsen justeras upp med 70 öre.

Här kan du läsa förslaget till budget samt mål och uppdrag för den kommunala verksamheten.

Här finns siffertabeller.

Läs vår insändare om budgeten

Sidan uppdaterades senast: 2012-06-04 13:25