Budgetförslag för 2012

Socialdemokraterna la i juni 2011 fram sitt budgetförslag för 2012 med anledning av det budgetförslag som femklövern presenterat. I förslaget finns ingen egen siffertabell eller heltäckande budget. Förslaget innehåller istället ett initiativ för en ny färdriktning för Karlskrona. Förslaget går ut på att det tillsätts en parlamentarisk arbetsgrupp som ska studera och lämna förslag på att bryta en utveckling som går åt fel håll inom fyra områden. Dessa är:

  • de ökande utbetalningarna av ekonomiskt bistånd (socialbidrag)
  • den höga ungdomsarbetslösheten
  • de försämrade kunskapsresultaten i skolan
  • barn och ungdomars försämrade tillgång till ett rikt kultur och fritidsliv

- Jag tycker detta markerar en nystart för politikens sätt att styra i Karlskrona kommun säger Christina Mattisson, gruppledare för (S) i Karlskrona. Vi delar mycket av femklöverns budgettexter och mål. Samtidigt känner vi en djup oro över utvecklingen inom ett antal områden där vi hoppas att övriga partier ska vara enade med oss när vi säger att våra fyra prioriterade områden är områden där konkreta åtgärder måste arbetas fram för att den nedåtgående trenden ska brytas. Vi har en tendens att ofta vara överens om målbilden men inte alltid om problembilden fortsätter Christina. Om vi får gehör för vårt förslag kommer vi att med full kraft kunna bekämpa det som gått fel de senaste åren och som främst drabbat barn och ungdomar, det tror jag karlskronaborna förväntar sig att vi ska göra.

I det förslag som (S) lämnade finns en ganska hård kritik mot den politiska inriktning som den moderatledda regeringen idag för. Den leder till att utrymmet för den gemensamma välfärden krymper genom att man fortsätter att sänka skatterna.

- För mig verkar det jättetydligt att det finns för lite pengar för våra gemensamma verksamheter i det budgetförslag som femklövern presenterat säger Patrik Hansson, oppositionsråd (S). Det är förvisso bra att Utbildningsnämnden får ett tillskott, men det sker på bekostnad av en svältkur för för- och grundskolan som ska klara en kraftig elevökning med oförändrade ramar i tre år. Detta är bara ett exempel där fina målformuleringar inte går ihop med de medel man skickar med i form av pengar säger Patrik vidare. Fortsätter vi så här riskerar folks tilltro till politiken att urholkas.

I förslaget finns alltså fyra områden utpekade som så viktiga att det föreslås att en särskild arbetsgrupp införs för att lämna förslag som bryter en negativ trend.

- Vi vill med detta visa att vi ser de grundläggande problemen och att vi också vill rätta till dom säger Christina och Patrik. För oss står barn och ungdomar i främsta ledet och vårt förslag går just ut på att ge våra unga bättre möjligheter till ett bra liv. Nu är det upp till alla goda krafter som inser att något måste göras att ställa upp. Det första testet får vi när kommunstyrelsen i morgon ska behandla vårt förslag. Vill man eller vill man inte ge våra barn och unga en reell chans till ett bättre liv, avslutar Christina och Patrik.

 

Socialdemokraternas förslag angående budget 2012 i sin helhet (PDF) 

Sidan uppdaterades senast: 2011-06-07 09:01