Intern valberedning

Den interna valberedningen väljs på årsmötet och är en valberedning för poster inom partiet till exempel Arbetarkommunens styrelse.

I den interna valberedningen ingår:

Ulrica Svensson (ordförande)

Ewy Svensson, Claes-Urban Persson, Laila Karlsson, Marcus Gadd, Peter Bergqvist, Sharam Berhouz

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-23 13:50