Extern valberedning

Den externa valberedningen är en  valberedning för riksdag, landstings- och kommunfullmäktigelistor samt för övriga landstings- och kommunala uppdrag. Valberedningen ansvarar också för beredning av eventuella kompletteringsval (när det gäller kommunala uppdrag) under pågående mandatperiod.

I den externa valberedningen ingår:
Dan Lundkvist (ordförande)  - ersättare Mats Fagerlund
Camilla Persson  - ersättare Birger Wernersson
Ann Aldinge - ersättare Anna Strömqvist
Lotta Holgerssonl – ersättare Anita Håkansson
Ingemar Toresten - ersättare Lars Brissmalm

Roland Andreasson  (Arbetarkommunens styrelses representant)  - ersättare Lisbeth Bengtsson
Peter Johansson (Kommunfullmäktigegruppens representant) 
Helene Gustafsson (ombudsman)

Sidan uppdaterades senast: 2014-11-03 09:43