AB Karlskrona Moderbolag

AB Karlskrona Moderbolag äger och förvaltar samtliga aktier i dotterbolagen Affärsverken Karlskrona AB (med dotterföretaget Affärsverken energi AB),
AB Karlskronahem, Kruthusen företagsfastigheter AB samt AB Arena Rosenholm Karlskrona.

Bolaget samordnar dotterbolagens verksamhet dels inom koncernen och dels i möjlig mån med kommunens övriga verksamhet.

På Karlskrona kommuns hemsida hittar du uppdaterade listor på alla förtroendevalda i alla nämnder och styrelser.

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-02-10 11:57