Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att fullmäktiges beslut blir verkställda samt ansvar för kommunens samlade ekonomi. Till det ansvarar kommunstyrelsen för övergripande frågor som personalpolitik, jämställdhetsarbete, översiktsplanering, hållbarhetsfrågor samt näringslivs och arbetsmarknadsfrågor. 

På Karlskrona kommuns hemsida hittar du uppdaterade listor på alla förtroendevalda i alla nämnder och styrelser.

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-11-16 11:58