Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har det kommunala ansvaret för att regler och lagar efterföljs enligt föräldrabalken (FB).

Verksamheten är lagstadgad och obligatorisk i samtliga Sveriges kommuner. Nämnden skall verka för att skapa förutsättningar och hjälp för behövande personer utifrån FB regelverk.

På Karlskrona kommuns hemsida hittar du uppdaterade listor på alla förtroendevalda i alla nämnder och styrelser.

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-11-16 10:10