Oppositionsråden

Patrik Hansson är förste oppositionsråd, vår gruppledare och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Patrik ansvarar för frågor inom strategisk utveckling, ekonomi, tillväxt, näringliv och arbetsmarknad, besöknäringen, landsbygdsutveckling, personal och internationella kontakter.

Chatarina Holmberg är andre oppositionsråd och ansvarar för frågor inom förskola och skola, äldre och handikappomsorg, socialtjänst, kultur och världsarv, idrott och fritid, mångfald och jämställdhet. Hon är även 2:e vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Jan-Anders Lindfors är vår tredje ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. Han ansvarar för frågor inom kommunala bolagskoncernen, plan- och byggfrågor, stadsmiljö, bostäder, miljö, kommunalteknik, infrastruktur, vatten/avlopp och renhållning, räddningstjänst och kollektivtrafik.

Kontaktuppgifter till alla tre finns under Kontakta oss.

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-14 09:59