Räddningstjänsten Östra Blekinge

Räddningstjänsten östra Blekinge är ett kommunalförbund mellan Karlskrona och Ronneby kommuner. Förbundet skall bland annat organisera en för de bägge kommunerna gemensam räddningstjänst och ansvara för förebyggande åtgärder mot brand, samt annan olycks- och skadeförebyggande arbete som i egenskap av myndighet åvilar kommunerna.

På Karlskrona kommuns hemsida hittar du uppdaterade listor på alla förtroendevalda i alla nämnder och styrelser.


 

Sidan uppdaterades senast: 2010-11-16 10:01